Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Αρχαία ελληνικά Β΄/ Γ΄ Λυκείου (αδίδακτο κείμενο): Άσκηση Συμπλήρωσης Κενών

image

ΑΣΚΗΣΗ: Να συμπληρώσετε τα κενά σύμφωνα με τις υποδείξεις των υποσημειώσεων:

ΠΛΑΤΩΝΟΣ,ΛΑΧΗΣ, XIV,189a-b

Σωκρτους δ’ γ τν μν λγων οκ μπειρς εμι, λλὰ__________[1], ς οικε, τν ργων____________[2], κα κε ατν  ______________[3] ξιον ________[4] λγων καλν κα _________[5] παρρησας. εον κα τοτο χει, συμβολομαι τῳ_________[6], κα _________[7] ν ξεταζομην π το τοιοτου, κα οκ ν ____________[8]μανθνων, λλ κα γ τ Σλωνι, ___ [9] μνον________________[10], συγχωρ· γηρσκων γρ πολλ _______________[11] θλω π χρηστν μνον. τοτο γρ μοι_______________[12], γαθν κα ατν εναι τν διδσκαλον, να μ δυσμαθς _____________[13]  ____________[14] μανθνων· ε δ _______________[15] διδσκων _________[16] μπω ν _________[17] ν τι λλο τν τοιοτων χων, __________[18] μοι μλει. σο ον, ὦ_____________[19], γ παγγλλομαι κα διδσκειν κα λγχειν μ ὅ,τι ν_________[20], κα μανθνειν γε ________[21] α γ οδα· οτω σ παρ’ μο δικεισαι π’ κενης τς μρας _____ [22] μετ’ μοῦ _________________[23] κα __________________[24]  ___________[25] περαν ρετς ν χρὴ _____________[26] τν μλλοντα ____________[27]  _______________[28].

 [1] πρό: Σ.Β.

[2] πειρῶμαι: α΄ενικό οριστικής.,παθητικού Αορίστου α΄.

[3] εὑρίσκω: α΄ενικό οριστικής,Αορίστου β΄, ενεργητικής φωνής. 

[4] εἰμί:μτχ.Ενεστώτα,αρσενικού γένους, αιτιατική ενικού αριθμού.

[5] πάς: γενική ενικού αριθμού,θηλυκού γένους.

[6] ἀνήρ:δοτική ενικού αριθμού

[7] ἡδύς:Υ.Β. επιρρήματος

[8] ἄχθομαι:α΄ενικό ευκτικής, Ενεστώτα.

[9] ες: ουδέτερο γένος,αιτιατική ενικού αριθμού.

[10] προσλαμβάνω:μτχ. Αορίστου β΄, ονομαστική ενικού αριθμού, αρσενικού γένους.

[11] διδάσκω: απαρέμφατο Ενεστώτα,μέσης φωνής.

[12] συγχωρῶ: γ΄ ενικό προστακτικής, Ενεστώτα, ενεργητικής φωνής.

[13] φαίνομαι: α΄ ενικό υποτακτικής, Ενεστώτα, μέσης φωνής.

[14] ἀηδής: Θ.Β.,επιρρήματος

[15] νέος: Σ.Β.,ονομαστική ενικού αριθμού, αρσενικού γένους.

[16] εἰμί: γ΄ ενικό οριστικής, Μέλλοντα.

[17] δόξα: δοτική ενικού αριθμού.

[18] οδείς: αιτιατική ενικού αριθμού, ουδετέρου γένους.

[19] Σωκράτης: κλητική ενικού αριθμού.

[20] βούλομαι: β΄ ενικό υποτακτικής, Ενεστώτα.

[21] ὅστις: αιτιατική ενικού αριθμού, ουδετέρου γένους.

[22] ὅς: δοτική ενικού αριθμού, θηλυκού γένους.

[23] συνδιακινδυνεύω: β΄ ενικό  οριστικής, Αορίστου α΄

[24] δίδωμι:β΄ ενικό οριστικής Αορίστου β΄

[25] Αυτοπαθητική αντωνυμία,γενική ενικού αριθμού, αρσενικού γένους, β΄ προσώπου

[26] δίδωμι: απαρέμφατο Ενεστώτα.

[27] δίκαιος: Θ.Β.,επιρρήματος

[28] δίδωμι: απαρέμφατο Μέλλοντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More