Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Κριτήριο αξιολόγησης αδιδάκτου κειμένου αρχαίων ελληνικών


    [210] Δε τονυν μς κκενο σκοπεν, τι πολλο τν λλνων πολλκις εσν ψηφισμνοι τος νμοις χρσθαι τος μετροις, φ’ φιλοτιμεσθ’ μες, εκτως· γρ επεν τιν φασιν ν μν, ληθς ενα μοι δοκε, τι τος νμους παντες πειλφασιν, σοι σωφρονοσι, τρπους τς πλεως. χρ τονυν σπουδζειν πως ς βλτιστοι δξουσιν εναι, κα τος λυμαινομνους κα διαστρφοντας ατος κολζειν, ς ε καταρραθυμσετε, τς φιλοτιμας τε τατης ποστερσεσθε κα κατ τς πλεως δξαν ο χρηστν ποισετε. [211] κα μν ε Σλωνα κα Δρκοντα δικαως παινετε, οκ ν χοντες επεν οδετρου κοινν εεργτημ’ οδν πλν τι συμφροντας θηκον κα καλς χοντας νμους, δκαιον δπου κα τος πεναντως τιθεσιν κενοις ργλως χοντας κα κολζοντας φανεσθαι.
Δημοσθένους, Κατά Τιμοκράτους, 210-212

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.  Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.
Μον.: 20

2. Να δώσετε τους ζητούμενους ονοματικούς και αντωνυμικούς τύπους:

μετροις: ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο
παντες: γενική ενικού αριθμού, θηλυκού γένους
τιν: αιτιατική πληθυντικού αριθμού, ουδετέρου γένους
ληθς: δοτική ενικού αριθμού
τατης: δοτική πληθυντικού αριθμού, ίδιου γένους
δξαν: γενική ενικού αριθμού
εεργτημα: δοτική πληθυντικού αριθμού
Μον.: 3

3. Να δώσετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

Δε: μετοχή ενεστώτα
σκοπεν:ίδιο τύπο στον αόριστο
εσν ψηφισμνοι: απαρέμφατο ίδιων χρόνου & φωνής
χρσθαι: β΄ενικό οριστικής παρατατικού
επεν: ίδιο τύπο στον μέλλοντα
φασιν:ίδιο τύπο στον αόριστο
πειλφασιν: β΄ ενικό οριστικής μέσου παρακειμένου
σωφρονοσι: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
χοντες: ίδιο τύπο στον αόριστο
συμφροντας: ίδιο τύπο στον μέλλοντα
τιθεσιν: β΄ ενικό προστακτικής, ίδιων χρόνου και φωνής
φανεσθαι: ίδιο τύπο στον μέλλοντα
Μον.: 6

4.
α) πολλο, βλτιστοι, καλς: Να δώσετε τα παραθετικά των επιθέτων (στον ίδιο τύπο)  και του επιρρήματος.
β) πολλοὶ: Να κλίνετε το ουδέτερο του επιθέτου στο συγκριτικό βαθμό, και στους δύο αριθμούς
β) ληθς: Να γράψετε τα παραθετικά του επιρρήματος
Μον.: 3

5. ς ε καταρραθυμσετε, τς φιλοτιμας τε τατης ποστερσεσθε: Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και κατόπιν να τον μεταφέρετε στο είδος του μη πραγματικού.
Μον.: 2

6) τι πολλο τν λλνων πολλκις εσν ψηφισμνοι τος νμοις χρσθαι τος μετροις εκτως / πως ς βλτιστοι δξουσιν εναι:Να αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες προτάσεις.
Μον.: 3

7) τος νμοις, φ’ ᾧ, τινά, μοι, βλτιστοι, ατος, τατης, οδετρου, τος  τιθεσιν: Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των παραπάνω λέξεων.
Μον.: 3


Σημ.: Τις απαντήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης μπορείτε να τις βλέπετε εδώ.

Γ.Παυλόπουλος, Τα Αντικλείδια

image

image image
ΠΗΓΗ: εφημ. ΕΘΝΟΣ, ένθετο ΠΑΙΔΕΙΑ, 21-4-2010

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More