Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Λατινικά Β΄Λυκείου: Αυτοαξιολόγηση στη Γραμματική & το Συντακτικό των Ενοτήτων 6-20

Ενότητα 6

για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο
πιέστε το εικονίδιο

Σημ.: Θα ακολουθήσουν κριτήρια αξιολόγησης και για τις άλλες ενότητες

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2010: Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης


Διδαγμνο κεμενο
ριστοτέλους θικά Νικομάχεια Β 6, 12-16
δ’ ρετ περ πάθη κα πράξεις στίν, ν ος μν περβολ μαρτάνεται κα ψέγεται κα λλειψις, τ δμέσον παινεται κα κατορθοται· τατα δ’ μφω τς ρετς. Μεσότης τις ρα στν ρετή, στοχαστική γε οσα το μέσου. Ἔτι τ μν μαρτάνειν πολλαχς στιν (τ γρ κακν το πείρου, ς ο Πυθαγόρειοι εκαζον, τ δ’ γαθν τοπεπερασμένου), τ δ κατορθον μοναχς (δι κα τ μν ῥᾴδιον τ δ χαλεπν, ῥᾴδιον μν τ ποτυχεν το σκοπο, χαλεπν δ τ πιτυχεν)· κα δι τατ’ ον τς μν κακίας ἡ ὑπερβολ κα λλειψις, τς δ’ ρετς μεσότης· 

 σθλο μν γρ πλς, παντοδαπς δ κακοί.
στιν ρα ρετ ξις προαιρετική, ν μεσότητι οσα τ πρς μς, ρισμέν λόγ κα ν φρόνιμος ρίσειεν.Μεσότης δ δύο κακιν, τς μν καθ’ περβολν τς δ κατ’ λλειψιν· κα τι τ τς μν λλείπειν τς δ’ περβάλλειν τοδέοντος ν τε τος πάθεσι κα ν τας πράξεσι, τν δ’ ρετν τ μέσον κα ερίσκειν κα αρεσθαι.

Α1. Απ το κεμενο που σας δνεται να γράψετε στο τετρδι σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: « δ’ ρετ ... παντοδαπς δ κακο.»

Μονδες 10
Β1. Να εξηγήσετε πώς ο Αριστοτέλης αξιοποιώντας την άποψη των Πυθαγορείων και τον άγνωστης προέλευσης στίχο, που βρίσκονται στο κείμενο που σας δίνεται, καταλήγει στο συμπέρασμα «κα δι τατ’ ον τς μνκακίας περβολ κα λλειψις, τς δ’ ρετς μεσότης·».

Μονδες 15
Β2. Να προσδιορίσετε και να σχολιάσετε νοηματικά τα χαρακτηριστικά της αρετής, όπως προκύπτουν από το απόσπασμα του κειμένου «στιν ρα ... φρόνιμος ρίσειεν».

Μονδες 15
Β3. Ποιες απόψεις εξέφρασε ο Αριστοτέλης για την πόλη της Αθήνας και τους Αθηναίους, σύμφωνα με την παράδοση, λίγο πριν εγκαταλείψει την Αθήνα;

Μονάδες 10
Β4. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
σχέση, ανόρθωση, καθαίρεση, απάθεια, υπόλοιπο, διαβλητός, εικαστικός, ουσία, πρακτική, ραστώνη.

Μονάδες 10


Αδδακτο κεμενο
Ξενοφντος πομνημονεύματα Βιβλίο Δ, κεφ. VIII, § 8-9
Ε δ βιώσομαι πλείω χρόνον, σως ναγκαον σται τὰ το γήρως πιτελεσθαι κα ρν τε κα κούειν ττον καδιανοεσθαι χερον κα δυσμαθέστερον ποβαίνειν καὶ ἐπιλησμονέστερον, κα ν πρότερον βελτίων ν, τούτων χείρω γίγνεσθαι· λλ μν τατά γε μ ασθανομέν μν βίωτος ν εη βίος, ασθανόμενον δ πς οκ νάγκη χερόν τε κα ηδέστερον ζν; λλ μν ε γε δίκως ποθανομαι, τος μν δίκως μ ποκτείνασιν ασχρν ν εη τοτο· ε γρ τ δικεν ασχρόν στι, πς οκ ασχρν κα τ δίκως τιον ποιεν;
-----------
τ το γήρως πιτελομαι = υφίσταμαι τα βάρη του γήρατος

Γ1. Να γράψετε στο τετρδι σας τη μετάφραση του κειμένου.

Μονδες 20

Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

πλείω : τη δοτικ του πληθυντικού του αρσενικού γένους στον θετικό βαθμό.
γήρως : τη δοτική του ενικού.
δυσμαθέστερον : την αιτιατική του ενικού του θηλυκού γένους στον θετικό βαθμό.
τατα : την αιτιατική του πληθυντικού στο αρσενικό γένος.
μ : τη γενική πληθυντικού δευτέρου προσώπου.
ρν: : το τρίτο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή.
ποβαίνειν : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου δευτέρου στην ίδια φωνή.
γίγνεσθαι : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου δευτέρου.
ασθανόμενον : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή.
δικεν : το απαρέμφατο αορίστου στην ίδια φωνή.

Μονδες 10
Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
πιτελεσθαι, πρότερον, τούτων, βίωτος, μ, τιον.

(Μονάδες 6)
Γ3β. «λλ μν τατά γε μ ασθανομέν μν βίωτος ν εη βίος»: να αναγνωρίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο και να τον αναλύσετε.

(Μονάδες 4)
Μονδες 10

Σημ.: Για τις απαντήσεις πιέστε εδώ 

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Απαντήσεις στα δικτυακά διαγωνίσματα για το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής

1. Διαγώνισμα 1ο


Οι ερωτήσεις αφορούσαν στα ακόλουθα φαινόμενα:

 • ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
 • ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΘΕΩΣ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΥΘΥ


2. Διαγώνισμα 2ο
Οι ερωτήσεις αφορούσαν στα ακόλουθα φαινόμενα:
 • ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ
 • ΜΕΤΟΧΕΣ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 • ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΜΕ "ΩΣ "
 • ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΜΕ "ΟΠΩΣ "
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΘΕΩΣ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΥΘΥ

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Δικτυακό Διαγώνισμα στο Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής για τα παιδιά της Γ΄ Θεωρητικής (2)

για να δείτε το ερωτηματολόγιο
πιέστε εδώ .
Οι ασκήσεις αφορούν στα ακόλουθα φαινόμενα

ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ) - ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΜΕ "ΩΣ " - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΜΕ "ΟΠΩΣ " - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΘΕΩΣ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΥΘΥ


Όταν μεταβείτε στην τοποθεσία με το ερωτηματολόγιο και θελήσετε να το απαντήσετε μην ξεχάσετε να πιέστε στο κάτω μέρος το εικονίδιο με την ένδειξη Υποβολή.

Οι απαντήσεις σας έτσι θα αποθηκευτούν.

Τη Δευτέρα το απόγευμα θα ανακοινωθούν οι σωστές απαντήσεις όλων των ερωτηματολογίων που θα δημοσιευθούν για τα Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης της Γ΄Λυκείου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More