Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Διαγώνισμα αδιδάκτου κειμένου αρχαίων ελληνικών




Α. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο:

ε πάντες θελον ο παιδεύειν πιχειροντες ληθ λέγειν, κα μ μείζους ποιεσθαι τς ποσχέσεις ν μελλον πιτελεν, οκ ν κακς κουον π τν διωτν∙ νν δ ο τολμντες λίαν περισκέπτως λαζονεύεσθαι πεποιήκασιν στε δοκεν μεινον βουλεύεσθαι τος ῥᾳθυμεν αρουμένους τν περ τν φιλοσοφίαν διατριβόντων. Τὶς γρ οκ ν μισήσειεν μα κα καταφρονήσειε πρτον μν τν περ τς ριδας διατριβόντων, ο προσποιονται μν τν λήθειαν ζητεν, εθς δ ν ρχ τν παγγελμάτων ψευδ λέγειν πιχειροσιν; Ομαι γρ πασιν εναι φανερν τι τ μέλλοντα προγιγνώσκειν ο τς μετέρας φύσεώς στιν, λλ τοσοτον πέχομεν ταύτης τς φρονήσεως, σθ μηρος μεγίστην π σοφί δόξαν εληφς κα τος θεος πεποίηκεν στιν τε βουλευομένους πρ ατν, ο τν κείνων γνώμην εδώς, λλ μν νδείξασθαι βουλόμενος τι τος νθρώποις ν τοτο τν δυνάτων στίν.

Ἰσοκράτους, Κατὰ τῶν σοφιστῶν1-2

Μον.:20
Β.
1. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς & αντωνυμικούς τύπους:
πάντες: γενική ενικού αριθμού, θηλυκού γένους
ληθ: δοτική ίδιου αριθμού
ποσχέσεις: δοτική ενικού αριθμού
διωτν: κλητική ενικού αριθμού
ριδας: αιτιατική ενικού αριθμού
μετέρας: ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο
τοσοτον: αιτιατική πληθυντικού αριθμού, θηλυκού γένους
δόξαν: δοτική ενικού αριθμού
μν: ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο
Μον.:3
2. α. ληθ: Να γράψετε τα παραθετικά του επιρρήματος.
    β. μείζους: Να κλίνετε στον ίδιο βαθμό το ουδέτερο γένος (στον πληθυντικό αριθμό).
    γ. μεινον, πρτον, μεγίστην: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους άλλους  βαθμούς.
Μον.:3

3.  Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς  τύπους:

πιχειροντες: β΄ ενικό προστακτικής, ίδιων χρόνου & φωνής
λέγειν: ίδιο τύπο στον μέλλοντα
κουον: μετοχή μέλλοντα (αρσενικό γένος, ονομαστική ενικ. αριθμού)
τολμντες: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού, ίδιας φωνής
αρουμένους: ίδιο τύπο σε αόριστο β΄
μισήσειεν: ίδιο πρόσωπο υποτακτικής, ίδιων χρόνου & φωνής
προγιγνώσκειν: ίδιο τύπο σε αόριστο
πέχομεν: β΄ ενικό υποτακτικής αορίστου, ίδια φωνής
εληφς: ίδιο τύπο σε μέλλοντα
εδώς: β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα
νδείξασθαι: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής

            Μον.:3

4. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων:

παιδεύειν, μείζους, βουλεύεσθαι, τος αρουμένους, πασιν, π σοφίᾳ, τν κείνων, ν,  τν δυνάτων.
            Μον.: 3

5. Να χωρίσετε την τελευταία περίοδο του κειμένου σε προτάσεις αναφέροντας το είδος τους (μόνο ονομαστικά, δίχως πλήρη αναγνώριση)   

Μον.: 1

6. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο της πρώτης ημιπεριόδου και κατόπιν να τον μετατρέψετε ώστε να δηλώνει την απλή σκέψη.

Μον.: 2
7. εδώς: Να αναγνωρίσετε το είδος της μετοχής και να την αναλύσετε σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση.

Μον.: 2
8. Ομαι γρ πασιν εναι φανερν τι τ μέλλοντα προγιγνώσκειν ο τς μετέρας φύσεώς στιν: Να εντοπίσετε τους πλάγιους λόγους, να τους αναγνωρίσετε και να τους μεταφέρετε στον ευθύ λόγο.  
Μον.: 3

Σημ.: Τις απαντήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης μπορείτε να τις βλέπετε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More