Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Αρχαία Ελληνικά - Αδίδακτο κείμενο: Κριτήριο αξιολόγησης

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ


ἐγὼ τοίνυν ἐκ τῶν παρόντων εἱλόμην ταῦτα, ἃ ἐμοὶ μὲν λύπας ἐπὶ χρόνον πλεῖστον οἴσειν ἔμελλεν, ὑμῖν δὲ ταχίστην τοῦ παρόντος τότε κακοῦ μετάστασιν. ἀναμνήσθητε δὲ ἐν οἵῳ κινδύνῳ τε καὶ ἀμηχανίᾳ καθέστατε, καὶ ὅτι οὕτω σφόδρα σφᾶς αὐτοὺς ἐπεφόβησθε, ὥστ᾽ οὐδ᾽ εἰς τὴν ἀγορὰν ἔτι ἐξῇτε, ἕκαστος ὑμῶν οἰόμενος συλληφθήσεσθαι. ταῦτα τοίνυν ὥστε μὲν γενέσθαι τοιαῦτα, πολλοστὸν δή τι ἐγὼ μέρος τῆς αἰτίας ηὑρέθην ἔχων, ὥστε μέντοι παυθῆναι, ἐγὼ εἷς ὢν μόνος αἴτιος. καὶ ὅμως τό γε δυστυχέστατος εἶναι ἀνθρώπων οὐδαμῇ ἐκφεύγω, ὅτε δὴ προαγομένης μὲν τῆς πόλεως ἐπὶ ταύτας τὰς συμφορὰς οὐδεὶς ἐμοῦ ἤρχετο γίγνεσθαι δυσδαιμονέστερος, μεθισταμένης δὲ πάλιν εἰς τὸ ἀσφαλὲς ἁπάντων ἐγὼ ἀθλιώτατος.


Ἀνδοκίδου, Περί  τῆς ἑαυτοῦ καθόδου, 8-9


Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα.

Μον.: 20


2. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς & αντωνυμικούς τύπους:

ταῦτα: ίδιο τύπο στο θηλυκό γένος

ἐμοὶ: ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο

λύπας: γενική πληθυντικού αριθμού

μετάστασιν: δοτική ενικού αριθμού

κινδύνῳ: ίδια πτώση στον άλλον αριθμό

σφᾶς αὐτοὺς: ίδιο τύπο στον ενικό αριθμό

αἰτίας: δοτική ίδιου αριθμού


Μον.: 3

3. Να γράψετε τα παραθετικά των ακόλουθων επιθέτων (στον ίδιο τύπο) και των αντίστοιχων επιρρημάτων: ταχίστην, πλεῖστον

Μον.: 2

4. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

εἱλόμην: β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα, ίδιας φωνής

οἴσειν: ίδιο τύπο στον αόριστο β΄

καθέστατε: ίδιο τύπο στον ενεστώτα

ἐξῇτε: ίδιο τύπο στον μέλλοντα

οἰόμενος: ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο

συλληφθήσεσθαι: γ΄ ενικό οριστικής ίδιου χρόνου

ηὑρέθην: γ΄ ενικό οριστικής αορίστου β΄

ἔχων: β΄ ενικό ευκτικής αορίστου β΄

ἐκφεύγω: απαρέμφατο αορίστου β΄

προαγομένης: ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο

μεθισταμένης: ίδιο τύπο στον αόριστο β΄

Μον.: 5


5. ἀναμνήσθητε δὲ … συλληφθήσεσθαι: Να εντοπίσετε τους πλάγιους λόγους της περιόδου, να τους αναγνωρίσετε και να τους μεταφέρετε στον ευθύ λόγο.

Μον.: 6

6. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των έντονα γραμμένων  λέξεων.

Μον.: 2


7. οἰόμενος: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τη μετοχή και να την αναλύσετε σε δευτερεύουσα πρόταση.

Μον.: 2Σημ.: Τις απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης μπορείτε να τις βλέπετε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More