Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

Προτεινόμενο διαγώνισμα αδιδάκτου κειμένου αρχαίων ελληνικών


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΕΡΕΙΔΗΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, 6, 15-16


[15] κα μηδες πολβ με τν λλων πολιτν μηδνα λγον ποιεσθαι, λλ Λεωσθνη μν<ον> γκωμιζειν. συμβανει γρ τν Λεωσθνους παινον π τας μχαις γκμιον τν λλων πολιτν εναι· το μν γρ βουλεεσθαι καλς στρατηγς ατιος, το δ νικν μαχομνους ο κινδυνεειν θλοντες τος σμασιν· στε ταν παιν τν γεγονυαν νκην, μα τ Λεωσθνους γεμονίᾳ κα τν τν λλων ρετν γκωμισω.[16] τς γρ οκ ν δικαως παινοη τν πολιτν τος ν τδε τ πολμ τελευτσαντας, ο τς αυτν ψυχς δωκαν πρ τς τν λλνων λευθερας, φανερωττην πδειξιν τατην γομενοι εναι το βολεσθαι τ λλδι τν λευθεραν περιθεναι, τ μαχομνους τελευτσαι πρ ατς.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να γράψετε την μετάφραση του παραπάνω αποσπάσματος.
Μον.:20

2. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς & αντωνυμικούς τύπους:

πολιτν: κλητική ενικού αριθμού
μηδνα λγον: δοτική πληθυντικού αριθμού
Λεωσθνη: κλητική ενικού αριθμού
τος σμασιν: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
τδε τ πολμ: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
αυτν: ίδιο τύπο εναλλακτικά
πδειξιν: δοτική ενικού αριθμού
Μον.:3
3.
α) καλς, δικαως: Να γράψετε τα παραθετικά των επιρρημάτων
β) καλς: Να κλίνετε το αρσενικό  και το ουδέτερο γένος στον πληθυντικό αριθμό, του συγκριτικού βαθμού του αντίστοιχου επιθέτου.
Μον.:3

4. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:
πολβ: β΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα
συμβανει: απαρέμφατο αορίστου
μαχομνους: β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα
παιν: γ΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
γεγονυαν: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου
δωκαν: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου
γομενοι: α΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
περιθεναι: α΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου
Μον.:4

5. Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των λέξεων: με, Λεωσθνη, παινον, πολιτν ( το 2ο),  εναι, το  βουλεεσθαι, ατιος, τν πολιτν ( το 3ο),  τς αυτν, τ τελευτσαι.
Μον.:2
6. ταν παιν τν γεγονυαν νκην: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση, δικαιολογώντας την εκφορά της.
Μον.:2

7. φανερωττην πδειξιν τατην γομενοι εναι το βολεσθαι τ λλδι τν λευθεραν περιθεναι, τ μαχομνους τελευτσαι πρ ατς: Να εντοπίσετε τον πλάγιο λόγο του αποσπάσματος, να τον αναγνωρίσετε και να τον μετατρέψετε σε ευθύ.
Μον.:4

8. γομενοι: Να αναγνωρίσετε το είδος της μετοχής και να την μετατρέψετε σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση.
Μον.:2

Σημ.: Τις απαντήσεις των διαγωνισμάτων μπορείτε να τις βλέπετε εδώ 
καλή επιτυχία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More