Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 25 & 29


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Cum omnes recentem esse dixissent, "Atqui ante tertium diem" inquit "scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis.

Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat "Oleum et operam perdidi". Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: " Domi satis salutationum talium audio".

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.μεταφράσετε τα αποσπάσματα.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς τύπους:

diem: δοτική πληθυντικού αριθμού
muris: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
periculum: κλητική πληθυντικού αριθμού
urbis: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
exemplum: ονομαστική πληθυντικού αριθμού
corvum: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
avis: αφαιρετική ενικού αριθμού
salutationum: δοτική ενικού αριθμού

2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους αντωνυμικούς τύπους:

Neminem: αιτιατική πληθυντικού αριθμού στα τρία γένη της αντίστοιχης επιθετικής.
eum: ονομαστική πληθυντικού αριθμού στα τρία γένη
quae: αιτιατική ενικού αριθμού στα τρία γένη
vobis: γενική πληθυντικού αριθμού

3. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων:
recentem, prope , nimia , Diu , satis.

4.α. confidere: Να γράψετε όλους τους ονοματικούς τύπους.

4.β. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

dixissent: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα, ίδιας φωνής
decerptam esse: ίδιο τύπο σε μέλλοντα
cavete: αφαιρετική σουπίνου
tutamini: ίδια έγκλιση, στο β΄ ενικό μέλλοντα
deponite: β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου, ίδιας φωνής
credideritis: ίδιο τύπο σε ενεστώτα
consulturum esse: ίδιο τύπο σε παρακείμενο
doceret: ίδιο τύπο σε μέλλοντα
solebat: ίδιο τύπο σε υπερσυντέλικο
didicit: ίδιο τύπο σε ενεστώτα
Audita: απαρέμφατο μέλλοντα, ίδιας φωνής
attulit : β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα μέσης φωνής

5.α. «Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis»: Να αποπλαγιάσετε τον υποθετικό λόγο, να αναφέρετε το είδος του και να τον μετατρέψετε στο είδος του μη πραγματικού με την υπόθεση στο παρελθόν και την απόδοση στο παρόν.

5.β. ante tertium diem: Να αναγνωρίσετε το είδος του ante και δώσετε την ισοδύναμη σύνταξη.

5.γ. tutamini, nolite confidere: Να γράψετε για το πρώτο την απαγόρευση και με τους δύο τρόπους, ενώ για το δεύτερο να δώσετε τον εναλλακτικό τρόπο απαγόρευσης.

5.δ. " Domi satis salutationum talium audio": Να μεταφέρετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο εξαρτώντας την από την προηγούμενη πρόταση του κειμένου.

5.ε. quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat: Να μετατρέψετε την πρώτη πρόταση σε μετοχή και κατόπιν να τοποθετήσετε τη μετοχή με (τα συνακόλουθά της) μέσα στην άλλη πρόταση.

5.στ. Audita salutatione: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση, εισαγόμενη με τον ιστορικό cum.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More