Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ: ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ, ΙΓ, 12, 1-2


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

᾿Αθηναῖοι δέ, τῶν πραγμάτων αὐτοῖς ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐκβάντων καὶ διὰ τὸ τὸν περικείμενον τόπον ὑπάρχειν ἑλώδη λοιμικῆς καταστάσεως εἰς τὸ στρατόπεδον ἐμπεσούσης, ἐβουλεύοντο, πῶς δεῖ χρῆσθαι τοῖς πράγμασιν. Δημοσθένης μὲν οὖν ᾤετο δεῖν ἀποπλεῖν τὴν ταχίστην εἰς ᾿Αθήνας φάσκων αἱρετώτερον εἶναι πρὸς Λακεδαιμονίους ὑπὲρ τῆς πατρίδος κινδυνεύειν ἢ καθημένους εἰς Σικελίαν μηδὲν τῶν χρησίμων ἐπιτελεῖν· ὁ δὲ Νικίας οὐκ ἔφη δεῖν αἰσχρῶς οὕτως ἐγκαταλιπεῖν τὴν πολιορκίαν, καὶ τριήρων καὶ στρατιωτῶν, ἔτι δὲ χρημάτων εὐποροῦντας· πρὸς δὲ τούτοις, ἐὰν ἄνευ τῆς τοῦ δήμου γνώμης εἰρήνην ποιησάμενοι πρὸς τοὺς Συρακοσίους ἀποπλεύσωσιν εἰς τὴν πατρίδα, κίνδυνον αὐτοῖς ἐπακολουθήσειν ἀπὸ τῶν εἰωθότων τοὺς στρατηγοὺς συκοφαντεῖν.


Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστοριών, ΙΓ,12,1-2Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:1. Να μεταφράσετε το κείμενο.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς & αντωνυμικούς τύπους:


πραγμάτων: δοτική πληθυντικού αριθμού
ἑλώδη: δοτική ενικού αριθμού
καταστάσεως: αιτιατική ενικού αριθμού
πατρίδος: δοτική πληθυντικού αριθμού
μηδὲν: αιτιατική ενικού αριθμού, θηλυκού γένους
στρατιωτῶν: κλητική ενικού αριθμού
τούτοις: ίδια πτώση στο θηλυκό γένος
στρατηγοὺς: δοτική ενικού αριθμού

2.β. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων (στον ίδιο τύπο) και του επιρρήματος:

(τὸ) χεῖρον, (τὴν) ταχίστην, αἰσχρῶς

2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:

ἐκβάντων: απαρέμφατο ίδιου χρόνου
ἐμπεσούσης: β΄ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου
χρῆσθαι: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα
ᾤετο: ίδιο τύπο σε παθητικό αόριστο
ἀποπλεῖν: γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού
ἐγκαταλιπεῖν: β΄ ενικό οριστικής ίδιου χρόνου
ἀποπλεύσωσιν: ίδιο πρόσωπο ευκτικής, ίδιου χρόνου
ἐπιτελεῖν: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα, ίδιας φωνής

3.α. Να αναγνωρίσετε το είδος των μετοχών και να τις αναλύσετε σε δευτερεύουσα πρόταση:

ἐκβάντων, (και) εὐποροῦντας

3.β. «πρὸς δὲ τούτοις, ἐὰν ἄνευ τῆς τοῦ δήμου γνώμης εἰρήνην ποιησάμενοι πρὸς τοὺς Συρακοσίους ἀποπλεύσωσιν εἰς τὴν πατρίδα, κίνδυνον αὐτοῖς ἐπακολουθήσειν ἀπὸ τῶν εἰωθότων τοὺς στρατηγοὺς συκοφαντεῖν»:

Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε στο είδος του μη πραγματικού .

3.γ. «ὁ δὲ Νικίας οὐκ ἔφη δεῖν αἰσχρῶς οὕτως ἐγκαταλιπεῖν τὴν πολιορκίαν, καὶ τριήρων καὶ στρατιωτῶν, ἔτι δὲ χρημάτων εὐποροῦντας»:

Να αναγνωρίσετε τον πλάγιο λόγο και να τον μετατρέψετε σε ευθύ.


3.δ. Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των ακόλουθων τύπων:


τῶν πραγμάτων, τόπον, Δημοσθένης, κινδυνεύειν, τῶν χρησίμων, τῆς τοῦ δήμου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More