Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 31 & 32


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est; "Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat". Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit;

Quam multas imagines fortissimorum virorum -non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum- scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt! Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς τύπους και τις συνεκφορές:
filius: κλητική ενικού αριθμού
hostium: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
his verbis: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
singularis proelii: γενική πληθυντικού αριθμού
eventu: δοτική ενικού αριθμού
viribus suis: γενική πληθυντικού αριθμού
certamen: ονομαστική πληθυντικού αριθμού
multas imagines: γενική πληθυντικού αριθμού
fortissimorum virorum: κλητική ενικού αριθμού
homines excellentes: αφαιρετική ενικού αριθμού

2.β. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων & των αντίστοιχων επιρρημάτων:
multas, fortissimorum

3.α. congrediamur: Να γράψετε τον ίδιο τύπο σε όλους τους χρόνους.
confisus: όλους τους ονοματικούς τύπους

3.β. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:
cernatur: ίδιο τύπο σε παρακείμενο
antecellat: ίδιο τύπο σε παρατατικό
pugnandi: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην αντίθετη φωνή
ruit: μετοχή μέλλοντα (ονομαστική ενικού αρ., θηλυκού γένους)
intuendum: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα, στην ίδια φωνή
imitandum: αφαιρετική σουπίνου
gerendi: γ΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου, ίδιας φωνής
proponebam: ίδιο τύπο σε υπερσυντέλικο
Colendo: απαρέμφατο μέλλοντα, μέσης φωνής

4.α. "Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat": Να μεταφέρετε την περίοδο στον πλάγιο λόγο, με εξάρτηση από τη φράση filius a duce hostium proelio lacessitus est…

4.β. paulo post: Να αναγνωρίστε το είδος του post, και κατόπιν να δώσετε την ισοδύναμη σύνταξη.

4.γ. Quam multas imagines fortissimorum virorum scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

4.δ. gerendi et administrandi rem publicam non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum (imagines): Να μετατρέψετε τα γερούνδια σε γερουνδιακά και κατόπιν να χαρακτηρίσετε το είδος της γερουνδιακής έλξης.

4.ε. Να αναγνωρίσετε τη συντακτική λειτουργία των ακόλουθων τύπων:
paulo , hostium(το δεύτερο), eventu, pugnandi, consulis, Graeci, rem publicam, mihi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More