Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 41 - 42

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 41-42

Α. KEIMENA
Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide cum suis locuti sunt; non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi colluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris, sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas.

quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur.

B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα.

2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους ονοματικούς τύπους:
Curius: κλητική ενικού αριθμού.
viri:γενική πληθυντικού αριθμού.
verbis: αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
matre: γενική πληθυντικού αριθμού.
Evandri:ονομαστική ενικού αριθμού.
coniurationem: δοτική πληθυντικού αριθμού.

2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους αντωνυμικούς τύπους:
his: ονομαστική πληθυντικού αριθμού και στα τρία γένη.
suis: ίδιο τύπο στα υπόλοιπα πρόσωπα.
neminem: ίδιο τύπο της αντίστοιχης επιθετικής αντωνυμίας στο αρσενικό & θηλυκό γένος.

3. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων καθώς και των αντίστοιχων επιρρημάτων:
primi, multis, stultum

4.α. utebantur: Να γράψετε όλους τους ονοματικούς τύπους του ρήματος.

4.β. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους:
locuti sunt: ίδιο τύπο σε ενεστώτα.
colluisse: ίδιο τύπο μέλλοντα.
dicuntur: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής.
scire: β΄ πληθυντικό πρόσωπο ενεστώτα ενεργητικής φωνής.
vis: β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού.
dicas: ίδιο τύπο σε υπερσυντέλικο.
secuti: ίδιο τύπο σε μέλλοντα.
animadvertissem: ίδιο τύπο σε μέλλοντα.
factum esse: ίδιο τύπο σε μέλλοντα.
fore: εναλλακτικός τύπος.
videat: ίδιο τύπο σε παρακείμενο.
fateatur: ίδιο τύπο σε παρατατικό.

5.α. viri, his, aetatis, Evandri, neminem, id: Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των λέξεων.

5.β. colluisse: Να βρείτε το υποκείμενο του απαρεμφάτου και να δικαιολογήσετε την πτώση του.

5.γ. quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, …, crudeliter et regie id factum esse dicerent ( a me): Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη του απαρεμφάτου σε ενεργητική.

5.δ. Να εντοπίσετε τον πλαγιασμένο υποθετικό λόγο , και αφού αποπλαγιάσετε να τον αναγνωρίσετε.

5.ε. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris, sermone abhinc multis annis iam obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas: Να μεταφέρετε την περίοδο στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από τη φράση Ιs dixit

5.στ. si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent: Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο ώστε να δηλώνει την πιθανή υπόθεση.

5.ζ. proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris qui non videat coniurationem esse factam: Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More