Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

EKΘΕΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΕΦΟΔΙΑ & ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

[ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ]

ΘΕΜΑ:
Α) Τα διαχρονικά εφόδια και αρετές του ιδανικού δασκάλου
&
Β) ο νέος ρόλος και τα ανάλογα εφόδια που απαιτούνται για τον τελευταίο, δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων.

ΕΠΙΚ. ΠΛΑΙΣΙΟ: Διατύπωση απόψεων στα πλαίσια αποχαιρετιστήριου λόγου προς τους καθηγητές, με αφορμή την αποφοίτηση από το Λύκειο.

ΕΠΙΚ. ΑΝΟΙΓΜΑ:

Αγαπητοί καθηγητές,
στα πλαίσια της σημερινής αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης θα ήθελα, εκπροσωπώντας τους συμμαθητές μου, να εκφράσω μαζί με τις ευχαριστίες για τα ανεκτίμητα εφόδια που μας προσφέρατε έως τώρα, και κάποιους προβληματισμούς μου γύρω από το σπουδαίο ρόλο του εκπαιδευτικού.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Όπως είναι γνωστό, το έργο του δασκάλου δεν χαρακτηρίζεται απλά επάγγελμα αλλά θεωρείται και είναι λειτούργημα. Γι’ αυτό κι ανέκαθεν ο τελευταίος όφειλε, σε σχέση με άλλους επαγγελματίες, να διαθέτει σειρά ηθικοπνευματικών εφοδίων, που θα επέτρεπαν τη μεγιστοποίηση της παρεχόμενης ωφέλειας στα παιδιά. Στις μέρες μας, ωστόσο, λόγω των καταλυτικών αλλαγών που έχουν συμβεί στους τομείς της επιστήμης & τεχνολογίας, προβλέπεται διαφοροποίηση του ρόλου του δασκάλου κι επομένως κρίνεται επιτακτική η απόκτηση νέων «όπλων», που θα του επιτρέψουν την προσαρμογή στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα.

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

(Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ)

Καταρχάς, ο δάσκαλος, για να χαρακτηριστεί ιδανικός, απαιτείται να διαθέτει κάποιες διαχρονικές αρετές. Πνευματικά, είναι καλό να έχει σφαιρική γνώση της πραγματικότητας, να αποφεύγει το δογματισμό και την μονομέρεια, να είναι ανεκτικός και έτοιμος για συζήτηση οποιουδήποτε προβληματισμού των νέων ανθρώπων. Την ίδια στιγμή, είναι απαραίτητο να διακρίνεται από υπευθυνότητα κι ευσυνειδησία, να συμπεριφέρεται με εντιμότητα και ειλικρίνεια, ώστε να κερδίζει την εμπιστοσύνη των παιδιών και να αποτελεί γι’ αυτά ζωντανό πρότυπο ηθικής. Από κοινωνικοπολιτική άποψη, ο καλός εκπαιδευτικός είναι ευαισθητοποιημένος στα συλλογικά προβλήματα και δε διστάζει μάλιστα να τοποθετείται πολιτικά απέναντι σ’ αυτά, απομακρυσμένος βέβαια από κομματικές σκοπιμότητες. Ακόμη, επιδιώκει το δημοκρατικό διάλογο με τους μαθητές του, και με ένα λόγο συμβάλλει στην υγιή κοινωνικοποίησή και πολιτικοποίησή τους. Τέλος, ο ιδανικός δάσκαλος διακρίνεται από ευαισθησία σε θέματα πολιτισμού και οικολογίας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και καλαισθησίας στους μαθητές του. Όλα τα παραπάνω συνιστούν σημαντικές προϋποθέσεις, ώστε να βοηθηθούν οι νέοι άνθρωποι στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας.

(ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ)

Η εποχή μας ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, διακρίνεται από κάποια ολωσδιόλου νέα χαρακτηριστικά. Η παγκοσμιοποίηση, η έκρηξη της επιστημονικής γνώσης, η αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη, το άκρως ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, καθιστούν σαφές ότι κοντά στις παραδοσιακές αρετές ο δάσκαλος οφείλει να διαθέτει σειρά νέων δεξιοτήτων, που θα του επιτρέψουν να παράγει έργο από κάθε άποψη ωφέλιμο για τους μαθητές του.

(Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ)

Θα ήταν , λοιπόν, καλό να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις νέες ικανότητες και ιδιότητες που επιβάλλονται από τις αντικειμενικές συνθήκες. Ο καλός εκπαιδευτικός του σχολείου, του όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος, οφείλει να ξεχάσει τον παλιό ηγεμονικό ρόλο του στην τάξη και να φροντίσει το ταχύτερο δυνατό να αποδεχθεί και να προσαρμοστεί στα νέα καθοδηγητικά κυρίως καθήκοντά του. Από πομπός πληροφορίας θα εξελιχθεί σε πομπό της μεταπληροφορίας. Για να επιτύχει όμως στο νέο αυτό «στοίχημα», επιβάλλεται η διαρκής ενημέρωσή του στις επιστημονικές εξελίξεις, η δια βίου εκπαίδευσή του. Επιπλέον, για να ανταποκριθεί στις καινούριες απαιτήσεις, πέρα από τα αυτονόητα γνωστικά εφόδια κρίνεται αναγκαίο να διαθέτει αυξημένες οργανωτικές ικανότητες, καθώς το μελλοντικό περιβάλλον της μάθησης θα διακρίνεται από συλλογικότητα. Ο εκπαιδευτικός θα συνεργάζεται με τα παιδιά και θα τα καθοδηγεί προς τη γνώση ομαδικά. Τέλος, θα υποχρεωθεί πολλές φορές να συνεργαστεί και με συναδέλφους διαφορετικών ειδικοτήτων ώστε να προσεγγίζει διαθεματικά διάφορα προβλήματα και μ’ αυτό τον τρόπο να βοηθεί τους μαθητές στο σχηματισμό σφαιρικής γνώσης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ:

Απ’όλα τα παραπάνω εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα, ότι στις μέρες μας ο ρόλος του δασκάλου είναι περισσότερο απαιτητικός από τον αντίστοιχο κάθε άλλης εποχής. Τα εφόδια που πρέπει να έχει είναι πολλά και ιδιαιτέρως δύσκολα στην πρόσκτησή τους. Γι’ αυτό και θα ήταν καλό κάποια στιγμή να στηριχθεί επιτέλους επαρκώς από την πολιτεία, ώστε να μπορέσει να φέρει με επιτυχία σε πέρας τη δύσκολη αποστολή του.
ΕΠΙΚ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ: Σας ευχαριστώ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AddThis

| More